Đăng ký công tác viên để kiếm tiền online cực dễ, cực khỏe với muatheme.com:

  • Cực dễ vì không cần có có website / blog (có càng tốt)
  • Cực khỏe vì bạn không cần phải hỗ trợ khách hàng cài đặt hay hướng dẫn sử dụng.
  • Đơn hàng thanh toán là bạn có ngay 100k.
  • Thanh toán vào ngày cuối tháng nếu hoa hồng tích lũy tối thiểu 300k (payout)

Tạo link chia sẻ như thế nào?

  • Giả sử, tên đăng nhập cộng tác viên của bạn: anhnguyenduc thì URL giới thiệu của bạn: https://giaodienweb.vn/?ref=anhnguyenduc
  • Hoặc bất kỳ link nào: https://giaodienweb.vn/theme-wordpress-tieng-viet/?ref=anhnguyenduc

Theo dõi hiệu quả như thế nào?

Cộng tác viên
Báo cáo tổng quan về truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, thanh toán
Cộng tác viên
Báo cáo các lượt giới thiệu
Cộng tác viên
Thống kê lượt truy cập thông qua link ref
[affiliate_area]