Mục lục

Theme Options

Theme options nơi bạn tùy biến hầu hết tính năng và giao diện của theme này.

Truy cập theme options

Có 3 mục:

 • Theme Options (cài đặt tổng quan)
 • Menu danh mục sản phẩm: Thay đổi menu danh mục sản phẩm ở bên trái trang wb
 • WooCommerce : Cấu hình trang chi tiết sản phẩm

Chúng ta lần lượt tìm hiểu các mục theme options:

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Theme Options

Bao gồm các tab như sau:

 • Cài đặt chung: Cấu hình logo, Facabook, Google Map API, số điện thoại, chèn theme javascript
 • Top Header: chỉnh sửa nội dung trên cùng của header
 • Footer: chỉnh sửa nội dung bản quyền ở cuối trang
 • Stick Header: Cấu hình cách hiển thị của Sticky Header

Menu danh mục sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

WooCommerce

Cấu hình Widget

Widget là những mục xuất hiện cố bên trái hoặc phải của website (tại trang danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, blog..)

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Để chỉnh sửa Widget. bạn truy cập Giao diện -> Widget rồi xổ các widget bên phải ra để tìm thấy widget cần chỉnh.

Ví dụ trong hình dưới là để thay đổi Widget của trang Danh mục sản phẩm của theme

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Chỉnh sửa trang chủ

Tại trang chủ, bạn click Sửa trang

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

 

Tại trang này, bạn có thể thay đổi banner, chọn lại danh mục sản phẩm,…

Chỉnh sửa Slider

Click vào hình ảnh (Image) để thay đổi banner hoặc Click Add Slide để thêm Banner. Ô trong cột Link to là để định nghĩa đường link cho banner

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

Tại các section Product Customs View, bạn có thể chọn lại danh mục sản phẩm hoặc chọn hiển thị sản phẩm đang khuyến mãi.

 • Title: tên danh mục sản phẩm
 • Number porduct: số sản phẩm hiển thị
 • Number column: số cột
 • Select Type: chọn loại sản phẩm muốn hiển thị

Select Type có các loại như sau:

 • Sale Products – Sản phẩm giảm giá
 • Featured Products – Sản phẩm nổi bật (bạn cần chọn sản phẩm nào là sản phẩm nổi bật trong danh sách sản phẩm
 • Recent Products – Sản phẩm mới tạo
 • Choose Category – Chọn danh mục cụ thể

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Chỉnh sửa mục tin tức

Tại section Box News, bạn có thể điều chỉnh:

 • Custom title: Tên danh mục bàn viết
 • Link to: Đường link khi click vào tiêu đề Custom title
 • Type: chọn bài viết mới hoặc danh mục bài viết cụ thể

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Tùy biến màu sắc

Truy cập Giao diện -> Tùy biến

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Chọn Tùy chỉnh màu

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Chọn màu sắc các mục theo ý muốn rồi click Đăng bài viết để lưu chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng theme Tech360

Trả lời